هاست وردپرس سی پنل ایران

هاست وردپرس | 500 مگابایت

پهنای باند/ نامحدود
کنترل پنل / سی پنل
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد
کانفیگ مناسب وردپرس
رفع خطاهای احتمالی وردپرس
نصب انواع قالب وردپرس شرکتی همراه با آپدیت
نصب آخرین نسخه افزونه بهینه سازی عکس
بهینه سازی سرعت وردپرس کاملا رایگان
پنل اس ام اس رایگان همراه با شماره اختصاصی
کانفیگ امنیتی 0 تا 100 وردپرس کاملا رایگان

هاست وردپرس | 1 گیگ

پهنای باند/ نامحدود
کنترل پنل / سی پنل
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد
کانفیگ مناسب وردپرس
رفع خطاهای احتمالی وردپرس
نصب انواع قالب وردپرس شرکتی همراه با آپدیت
نصب آخرین نسخه افزونه بهینه سازی عکس
بهینه سازی سرعت وردپرس کاملا رایگان
پنل اس ام اس رایگان همراه با شماره اختصاصی
کانفیگ امنیتی 0 تا 100 وردپرس کاملا رایگان

هاست وردپرس | 2 گیگ

پهنای باند/ نامحدود
کنترل پنل / سی پنل
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد
کانفیگ مناسب وردپرس
رفع خطاهای احتمالی وردپرس
نصب انواع قالب وردپرس شرکتی همراه با آپدیت
نصب آخرین نسخه افزونه بهینه سازی عکس
بهینه سازی سرعت وردپرس کاملا رایگان
پنل اس ام اس رایگان همراه با شماره اختصاصی
کانفیگ امنیتی 0 تا 100 وردپرس کاملا رایگان

هاست وردپرس | 3 گیگ

پهنای باند/ نامحدود
کنترل پنل / سی پنل
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد
کانفیگ مناسب وردپرس
رفع خطاهای احتمالی وردپرس
نصب انواع قالب وردپرس شرکتی همراه با آپدیت
نصب آخرین نسخه افزونه بهینه سازی عکس
بهینه سازی سرعت وردپرس کاملا رایگان
پنل اس ام اس رایگان همراه با شماره اختصاصی
کانفیگ امنیتی 0 تا 100 وردپرس کاملا رایگان

هاست وردپرس | 5 گیگ

پهنای باند/ نامحدود
کنترل پنل / سی پنل
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد
کانفیگ مناسب وردپرس
رفع خطاهای احتمالی وردپرس
نصب انواع قالب وردپرس شرکتی همراه با آپدیت
نصب آخرین نسخه افزونه بهینه سازی عکس
بهینه سازی سرعت وردپرس کاملا رایگان
پنل اس ام اس رایگان همراه با شماره اختصاصی
کانفیگ امنیتی 0 تا 100 وردپرس کاملا رایگان