نمایندگی هاست سی پنل آلمان

نمایندگی هاست سی پنل آلمان

Panel 1 | 10GB - فضا : 10 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی

Panel 2 | 15GB - فضا : 15 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی

Panel 3 | 20GB - فضا : 20 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی

Panel 4 | 30GB - فضا : 30 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی

Panel 5 | 50GB - فضا : 50 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی

Panel 6 | 100GB - فضا : 100 گیگ

پهنای باند/نامحدود
وب سرور/لایت اسپید
کلود لینوکس/بله
بکاپ گیری/بله
امکان ریدایرکت/بله
ورژن php/قابل تغیر
ساب دامین/نامحدود
ایمیل اکانت/نامحدود
افزودن دامین/نامحدود
دیتابیس/نامحدود
سایر امکانات/نامحدود
تحویل/آنی