هاست دانلود دایرکت ادمین

هاست دانلود 10 گیگ

مقدار فضا / 19 گیگابایت
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / دایرکت ادمین
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / در صورت درخواست

هاست دانلود 15 گیگ

مقدار فضا / 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / دایرکت ادمین
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / در صورت درخواست

هاست دانلود 20 گیگ

مقدار فضا / 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / دایرکت ادمین
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / در صورت درخواست

هاست دانلود 50 گیگ

مقدار فضا / 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / دایرکت ادمین
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / در صورت درخواست