سرور مجازی آلمان

VPS.2

رم 1 گیگابایت
هارد 100GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

VPS.3

رم 2.5 گیگابایت
هارد 150GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

VPS.4

رم 4 گیگابایت
هارد 200GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

VPS.5

رم 6 گیگابایت
هارد 300GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

VPS.6

رم 7 گیگابایت
هارد 300GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

VPS.7

رم 8 گیگابایت
هارد 450GB
پردازنده 1 هسته
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب