سرور مجازی یا وی پی اس مخفف (VPS=Virtual Private Server)  یک مدل از سرویس دهی است که در آن یک سرور بزرگ به چند قسمت با قابلیت فعالیت به صورت مستقل تقسیم می شود، خرید سرور مجازی ایران ...